Obchodní podmínky

I. Obchodní a dodací podmínky

Přijetí objednávky: prostřednictvím webu www.topalkohol.cz

Všechny přijaté objednávky obchodem topalkohol.cz považujeme za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Prodej alkoholických výrobků pro další distribuci zajišťuje pro webový portál www.topalkohol.cz společnost Ratio s.r.o. se sídlem Jungmannova 8, Praha 1, IČO: 41692993, DIČ: CZ41692993. Ratio s.r.o. je registrovaným distributorem lihu pod RČ ADL0027.

Prodej alkoholických výrobků pro koncové zákazníky zajišťuje pro webový portál www.topalkohol.cz společnost PRIVATE LABEL s.r.o. se sídlem K Radotínu 492, Praha 5, 155 31, IČO: 24270181, DIČ: CZ24270181

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

Objednávky jsou vyřizovány následující pracovní den, od přijetí objednávky do systému.

Zasíláme pouze na území ČR / The address must be located in Czech republic, we do not ship abroad.

Veškeré námi prodávané zboží je nakupováno pouze od prověřených a registrovaných distributorů a dovozců.

Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového obchodu www.topalkohol.cz úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět.

Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.topalkohol.cz okamžikem učinění objednávky.

K návštěvě e-shopu a provedení objednávky je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku.

II. Dodací a expediční lhůta

Expedice probíhá do 3 dnů od obdržení objednávky, mimo víkendy a svátky. Dodací lhůta je následující pracovní den od expedice. Zákazník bude v co možná nejkratší době telefonicky, sms nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice. Expres doručení je možné po telefonické dohodě. Společnost topalkohol.cz si vyhrazuje právo na změnu typu nebo barvy obalů a etiket dodávaného zboží.

III. Zrušení objednávky ze strany prodejce

Internetový obchod topalkohol.cz si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem.

IV. Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky, bude zbývající část objednaného zboží dodána zákazníkovi v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

V. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – Storno objednávky ze strany kupujícího. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

  • zboží musí být nepoužité
  • zboží musí být nepoškozené
  • zboží musí být zabalené v původním obalu
  • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na který budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí objednatel (zákazník). Tato částka bude poukázána na uvedený účet do 14-ti dnů.

Způsob vrácení zboží:

  • Uloženka.cz: v tomto případě nás, prosím, kontaktujte na email: objednavky@topalkohol.cz. Zadáme zpětné podání zásilky, obratem Vám na Váš email zašleme potřebné doklady a poté stačí vrácenou zásilku vložit na pobočku Uloženka.cz (viz Osobní odběr Uloženka.cz)
  • Zásilkovna.cz: v tomto případě nás, prosím, kontaktujte na email: objednavky@topalkohol.cz. Zadáme zpětné podání zásilky, obratem Vám na Váš email zašleme potřebné doklady a poté stačí vrácenou zásilku vložit na kteroukoliv pobočku Zásilkovny s funkcí reklamační asistent. 

VI. Způsob dopravy

Dopravu  zajišťují pro internetový obchod topalkohol.cz přepravní společnosti uvedené v objednávkovém formuláři, dle výběru zákazníka. Za tím účelem je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Ceny za dopravné jsou uvedené v objednávkovém formuláři nebo viz. Doručení a platba.

VII. Ceny

Internetový obchod topalkohol.cz si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

VIII. Způsob platby

Internetový obchod Topalkohol akceptuje  níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

  • Platba předem v CZK na účet u GE MONEY Bank:  218863220/0600  sms bank info /
  • Platba předem v EUR na účet u GE MONEY Bank:  218863466/0600
  • Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy
  • Při osobním převzetí zboží můžete zaplatit v hotovosti (zboží pro osobní odběr bude uloženo 1 týden)

IX. Záruka

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu topalkohol.cz poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží zákazníkovi.

X. Reklamace

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy  fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí zákazník uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

XI. Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi po obdržení zákazníkem podepsaného dobropisu.

XII. Souhlas s používáním osobních dat

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží zákazník souhlasí s tím, aby internetový obchod Topalkohol ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o zákazníkovi zpracoval a využil pro své interní a marketingové potřeby.

Provozovatel: PRIVATE LABEL s.r.o., K Radotínu 492, Praha 5, 155 31, IČO: 24270181, DIČ: CZ724270181

Internetový obchod Topalkohol.cz  je povinen s osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz